Loading
  • nl

Snel zoeken

Zoek op gewasgroep

Zoek op leverancier

Toon alle leveranciers

Mijn Account

WAARSCHUWINT: schakel JavaScript in uw browserinstellingenuit om de databank te kunnen gebruiken

Ontheffing aanvragen

Wanneer kunt u ontheffing aanvragen?

U kunt ontheffing aanvragen bij Skal wanneer:

  1. Van het (sub)gewas dat u wilt telen geen enkel ras in OXS-NL staat en het (sub)gewas ook niet op categorie 1, 2 of 3 wordt genoemd.
  2. Het (sub)gewas dat u wilt telen op categorie 2 staat en geen enkele leverancier voor zaaien/planten a) biologisch plantaardig teeltmateriaal, b) vegetatief teeltmateriaal uit niet-biologische vermeerdering dat volgens de biologische regels is opgekweekt¹ of c) omschakelingsteeltmateriaal kan leveren, terwijl u dat wel tijdig heeft besteld.
  3. Het (sub)gewas dat u wilt telen op categorie 2 staat, maar het gevraagde ras niet in OXS-NL staat en geen van de rassen die wel in OXS-NL staan, geschikt zijn voor uw productie.
  4. Het ras wordt gebruikt voor onderzoek, tests in kleinschalige veldproeven of voor instandhouding van het ras en voldoet aan de regels voor proefontheffingen waarmee het Ministerie van LNV heeft ingestemd.
  5. Het ras waarvoor u ontheffing aanvraagt is opgenomen in de flexibiliseringsregeling.

Er gelden aanvullende regels voor:

Ontheffing vraagt u altijd aan bij Skal. Log hiervoor in op mijn.skal.nl.

Voorwaarden bij gebruik van niet-biologisch teeltmateriaal

Bij gebruik van niet-biologisch teeltmateriaal mag dit teeltmateriaal Niet Chemisch Behandeld (NCB) zijn na de oogst. Vraag daarom bij uw leverancier om NCB zaad of NCB vegetatief teeltmateriaal.

Voor alle eenjarige gewassen, denk bijvoorbeeld aan kool of sla, is het gebruik van biologisch opgekweekt plantgoed verplicht.

¹punt 1.8.6 van Verordening (EU) nr. 2018/848, Bijlage II, deel I