Loading
  • nl

Snel zoeken

Zoek op gewasgroep

Zoek op leverancier

Toon alle leveranciers

Mijn Account

WAARSCHUWINT: schakel JavaScript in uw browserinstellingenuit om de databank te kunnen gebruiken

Regels voor het bestellen van uitgangsmateriaal voor de biologische appel- en perenteelt

Sinds 2014 is het bestellen van uitgangsmateriaal voor appelbomen uiterlijk 1 juli in het jaar voorafgaand aan het planten verplicht. Sinds 2018 gelden deze regels ook voor perenbomen.

Dit betekent in 2022 dat een biologische fruitteler vóór 1 juli 2022 de bomen moet bestellen die hij in het najaar van 2023 of het voorjaar van 2024 (plantjaar 2023) wil planten. Alleen dan is er een mogelijkheid om ontheffing te krijgen indien de gewenste bomen niet biologisch geleverd kunnen worden.

Indien een teler aantoonbaar vóór 1 juli van het jaar voorafgaand aan het planten bomen besteld heeft bij tenminste 2 producenten van biologische vruchtbomen en die kunnen niet biologisch geleverd worden, noch vergelijkbare alternatieven, dan zal alsnog ontheffing verleend worden voor het gebruik van gangbaar uitgangsmateriaal.

Voorwaarde voor het verkrijgen van een ontheffing: Bij de ontheffing aanvraag dienen (als bijlage) schriftelijke verklaringen van tenminste twee producenten van biologische vruchtbomen gevoegd te worden waaruit blijkt dat de gevraagde bomen tijdig (vóór 1 juli in het voorafgaande jaar) besteld zijn maar niet biologisch geleverd kunnen worden, noch vergelijkbare alternatieven. (zie bijlage 5 bij deze rapportage)

Bij bestellingen ná 1 juli van het jaar voorafgaand aan het planten is geen uitzondering meer mogelijk voor het gebruik van gangbaar plantmateriaal tenzij er sprake is van een van de volgende overmacht situaties:

  1. Vervanging van bomen wegens inboet. In dat geval is ontheffing mogelijk voor maximaal 5% van het totale aantal bomen van het gevraagde ras.
  2. Bestellingen vanwege het onverwachts ‘instorten’ van de boomgaard, denk bijvoorbeeld aan situaties dat een boomgaard onder water komt te staan of er sprake is van een bijzondere ziekte.
  3. Uitbreiding van het bedrijf door aankoop van biologisch gecertificeerde grond.

Dit betekent dat biologische appel- en perentelers bij het aanvragen van een ontheffing:

1) Moeten aantonen dat ze tijdig biologische bomen besteld hebben maar dat deze niet geleverd kunnen worden. Hiervoor dienen bij de ontheffing aanvraag (als bijlage) schriftelijke verklaringen van tenminste twee producenten van biologische vruchtbomen gevoegd te worden waaruit blijkt dat de gevraagde bomen tijdig (vóór 1 juli in het voorafgaande jaar) besteld zijn maar niet biologisch geleverd kunnen worden.

of

2) Moeten onderbouwen dat er sprake is van een van de genoemde overmacht situaties.

  1. Vervanging van bomen wegens inboet (=het uitvallen van bomen bij een nieuwe aanplant). In dat geval is ontheffing mogelijk voor maximaal 5% van het totale aantal bomen van het gevraagde ras. Voorwaarde voor het krijgen van een ontheffing: De teler geeft schriftelijk aan wanneer de te vervangen bomen zijn aangeplant en hoeveel appel/perenbomen er totaal op het bedrijf staan van het gevraagde ras en/of hoe groot het areaal van dit ras is.
  2. Bestellingen vanwege het onverwachts ‘instorten’ van de boomgaard, denk bijvoorbeeld aan situaties waarbij een boomgaard onder water komt te staan of er sprake is van hagelschade. Het gaat dus om onvoorziene overmacht situaties die maken dat de aanplant snel vervangen moet worden. Voorwaarde voor het krijgen van een ontheffing : de teler toont aan, met behulp van een verklaring van een onafhankelijke taxateur, dat er sprake is van een ernstige en onvoorziene situatie die vraagt om de vervanging van (een deel) van de aanplant.
  3. Bij uitbreiding van het bedrijf (reden c): door aan te tonen dat nieuwe grond is aangekocht voor bedrijfsuitbreiding. Voorwaarde voor het krijgen van een ontheffing: de teler toont aan dat nieuwe biologische grond is aangekocht voor bedrijfsuitbreiding.