Loading
  • nl

Snel zoeken

Zoek op gewasgroep

Zoek op leverancier

Toon alle leveranciers

Mijn Account

WAARSCHUWINT: schakel JavaScript in uw browserinstellingenuit om de databank te kunnen gebruiken

Aanbod plaatsen

Op deze website kunt u aanbieden:

  1. biologisch plantaardig teeltmateriaal
  2. teeltmateriaal uit niet-biologische vermeerdering dat volgens de biologische regels is opgekweekt¹
  3. omschakelingsteeltmateriaal.

Registratie

Bent u nieuw op OrganicXSeeds (OXS)? Voor het plaatsen van uw aanbod op deze website dient u geregistreerd te zijn. Als leverancier gebruikt u daarvoor de Europese Routerdatabase. Ga hiervoor naar de website: www.seeds4organic.eu en klik op 'Registreren als aanbieder van biologisch plantaardig teeltmateriaal’.

Randvoorwaarden

Het aanbod op OXS-NL is bedoeld voor de professionele biologische teelt in Nederland. Uw aanbod dient dus geschikt te zijn voor de Nederlandse teeltomstandigheden en beschikbaar te zijn in grootverpakking.

Daarnaast is het van belang dat u de naam en telefoonnummer van een contactpersoon vermeldt die boeren en tuinders in het Nederlands of Engels te woord kan staan.

Naktuinbouw controleert het aanbod voordat het zichtbaar wordt in de OXS-NL database. Deze controle vindt plaats op de volgende punten:

  1. Verkeerspositie voor registratieplichtige groente- en landbouwgewassen en fruitgewassen in de EU COMMON CATALOGUE respectievelijk FRUMATIS. Dit betekent dat een ras niet verkocht mag worden als het niet in deze lijsten staat.
  2. Uitzondering op het eerste punt: rassen van groente- en landbouwgewassen die nog in de registratieprocedure zitten en die nog niet officieel toegelaten zijn, kunnen in de handel gebracht worden in de Europese Unie als hiervoor toestemming is verleend in een van de lidstaten.
  3. Vermelding van het juiste gewas of subgewas.
  4. Het ras wordt opgenomen onder de naam waaronder het geregistreerd is. De naam moet juist gespeld zijn en zonder toevoegingen zoals afkortingen die verwijzen naar de vermeerderingsmethode (bijvoorbeeld F1) of bedrijfsnamen. Verder mogen er geen merknamen gebruikt worden.

Als er opmerkingen zijn neemt Naktuinbouw hierover contact met u op, met het verzoek de gegevens van het aanbod aan te passen.

Plaatsen aanbod en/of wijzigingen aanbrengen

Zodra uw aanbod is gecontroleerd en aan bovenstaande voorwaarden voldoet zal het op OXS-NL geplaatst worden.

Als leverancier bent u zelf verantwoordelijk om het aanbod dat op OXS-NL vermeld staat actueel te houden. Ook wanneer het aanbod tijdelijk op is, dient u dit van OXS-NL te verwijderen.

U kunt uw aanbod wijzigen onder “mijn aanbiedingen”. Zie hiervoor ook de handleiding voor leveranciers.

¹punt 1.8.6 van Verordening (EU) nr. 2018/848, Bijlage II, deel I