Loading
  • nl

Snel zoeken

Zoek op gewasgroep

Zoek op leverancier

Toon alle leveranciers

Mijn Account

WAARSCHUWINT: schakel JavaScript in uw browserinstellingenuit om de databank te kunnen gebruiken

Welkom op OrganicXseeds Nederland!

Gebruik van OrganicXseeds

Handleiding downloaden

OrganicXseeds Nederland (OXS-NL) vervangt de Biodatabase. Op deze website vindt u het actuele aanbod aan biologisch plantaardig teeltmateriaal (zaaizaad en vegetatief vermeerderd teeltmateriaal) bestemd voor Nederlandse biologische boeren en tuinders.

Waarom deze website?

Een van de uitgangspunten van de biologische landbouw is om zoveel mogelijk gebruik te maken van biologisch plantaardig teeltmateriaal. Daarnaast geldt de wettelijke verplichting om biologisch plantaardig teeltmateriaal te gebruiken als dit voldoende beschikbaar is.

Bij onvoldoende beschikbaarheid van biologisch plantaardig teeltmateriaal mag ook teeltmateriaal worden gebruikt uit niet-biologische vermeerdering dat volgens de biologische regels is opgekweekt¹ of omschakelingsteeltmateriaal. Als dat ook niet beschikbaar is, kan ontheffing worden aangevraagd voor het gebruik van niet-biologisch plantaardig teeltmateriaal.

Om biologische boeren en tuinders inzicht te geven in het beschikbare aanbod is Nederland verplicht² een database te hebben voor het aanbod in Nederland van biologisch plantaardig teeltmateriaal, omschakelingsteeltmateriaal en plantaardig teeltmateriaal uit niet-biologische vermeerdering dat volgens de biologische regels is opgekweekt¹.

Om te voldoen aan de eisen die de biologische verordening stelt aan de database en om het beschikbare biologische aanbod van biologisch plantaardig teeltmateriaal uit andere Europese landen beter te ontsluiten, heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) besloten om van de Biodatabase over te stappen op OrganicXseeds.

De database OrganicXseeds (OXS) wordt beheerd door FiBL- Duitsland, het onderzoeksinstituut voor de biologische landbouw in Duitsland.

Naktuinbouw controleert het aanbod voordat het op de website van OXS-NL wordt geplaatst. Zie aanbod plaatsen.

Wat bevat deze website?

Op deze website staan per (sub)gewas de beschikbare rassen vermeld en bij welke leverancier dit materiaal verkregen kan worden.

Daarnaast zijn tabellen opgenomen waarin is aangegeven in welke categorie een gewas of subgewas is ingedeeld.

Er bestaan drie categorie├źn:

  • Categorie 1: Er is voldoende biologisch aanbod. Het gebruik van biologisch plantaardig teeltmateriaal is verplicht (zie Nationale Annex).
  • Categorie 2: Het gebruik van biologisch plantaardig teeltmateriaal is verplicht als het gevraagde ras beschikbaar is. Als het gevraagde ras niet biologisch beschikbaar is, mag u teeltmateriaal uit niet-biologische vermeerdering dat volgens de biologische regels is opgekweekt¹ of omschakelingsteeltmateriaal gebruiken. Pas als ook dat niet beschikbaar is, kunt u via mijn.skal.nl een ontheffing aanvragen voor het gebruik van niet-biologisch plantaardig teeltmateriaal.
  • Categorie 3: Er is geen biologisch aanbod. Er geldt een algemene ontheffing voor het gebruik van niet-biologisch plantaardig teeltmateriaal. Wel geldt er sinds 2022 een registratieplicht. U moet hiervoor inloggen bij OXS.

Meer informatie

Leveranciers die biologisch plantaardig teeltmateriaal, omschakelingsteeltmateriaal of teeltmateriaal uit niet-biologische vermeerdering dat volgens de biologische regels is opgekweekt¹ beschikbaar hebben voor Nederlandse telers, kunnen dit via de Europese routerdatabase (www.seeds4organic.eu) aanmelden. Zie ook aanbod plaatsen.

Raadpleeg hier de handleiding voor exploitanten voor meer informatie over het raadplegen van de database, het aanvragen van ontheffingen en het registreren van gewassen die u gebruikt uit categorie 3.

Voor vragen over de categorie indeling van (sub)gewassen, uitzonderingsregels en de adviezen van de expertgroepen kunt u terecht bij Bionext via raaijmakers@bionext.nl.

¹punt 1.8.6 van Verordening (EU) nr. 2018/848, Bijlage II, deel I

²artikel 26 van Verordening (EU) nr. 2018/848