Loading
  • nl

Snel zoeken

Zoek op gewasgroep

Zoek op leverancier

Toon alle leveranciers

Mijn Account

WAARSCHUWINT: schakel JavaScript in uw browserinstellingenuit om de databank te kunnen gebruiken

De Nationale Annex

De Nationale Annex (categorie 1) is de lijst van (sub)gewassen waarvoor voldoende aanbod is van biologisch plantaardig teeltmateriaal. Voor (sub)gewassen op die lijst wordt geen ontheffing verleend voor het gebruik van niet-biologisch plantaardig teeltmateriaal. Boeren en tuinders moeten voor deze (sub)gewassen dus kiezen uit het aanbod op OXS-NL. Het hebben van een Nationale Annex is met ingang van 2022 verplicht volgens de biologische regelgeving (Verordening (EU) nr. 2018/848, art. 26 lid 1 en Bijlage II, Deel I, punt 1.8.5.6.).

Uitzonderingen op bovenstaande regel zijn alleen mogelijk voor proefontheffingen en voor rassen in de flexibiliseringregeling.

Categorie indeling

Alle (sub) gewassen zijn ingedeeld in een van de volgende categorie├źn

  • Categorie 1 (= de Nationale Annex): Er is voldoende biologisch aanbod. Het gebruik van biologisch plantaardig teeltmateriaal is verplicht.
  • Categorie 2: Het gebruik van biologisch plantaardig teeltmateriaal is verplicht als het gevraagde ras beschikbaar is. Als het gevraagde ras niet biologisch beschikbaar is, kan teeltmateriaal uit niet-biologische vermeerdering dat volgens de biologische regels is opgekweekt¹ of omschakelingsteeltmateriaal worden gebruikt. Pas als ook dat niet beschikbaar is, kan via mijn.skal.nl een ontheffing worden aangevraagd voor het gebruik van niet-biologisch plantaardig teeltmateriaal.
  • Categorie 3: Er is geen biologisch aanbod. Er geldt een algemene ontheffing voor het gebruik van niet-biologisch plantaardig teeltmateriaal. Wel geldt er sinds 2022 een registratieplicht. U moet hiervoor inloggen bij organicXseeds.

Rol van de expertgroepen

De categorie indeling van de verschillende (sub) gewassen wordt vastgesteld op advies van expertgroepen. Bionext heeft van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de opdracht gekregen om de expertgroep-bijeenkomsten te organiseren. Jaarlijks beoordelen expertgroepen (telers & leveranciers) het biologische aanbod. Op basis van objectieve criteria worden (sub)gewassen in een categorie ingedeeld. De expertgroepen brengen advies uit aan het ministerie van LNV die de Nationale Annex jaarlijks vaststelt.

Er zijn vier expertgroepen voor de verschillende gewasgroepen:

  • De expertgroep voor open groenteteelt en aardappel adviseert over de categorie-indeling voor Groentegewassen open teelt
  • De expertgroep voor granen, voedergewassen en groenbemesters adviseert over de categorie indeling voor Landbouwgewassen
  • De expertgroep voor de bedekte teelten adviseert over categorie indeling voor de Groente- en vruchtgewassen bedekte teelt
  • De expertgroep voor vegetatief uitgangsmateriaal adviseert over de categorie indeling voor vegetatief plantaardig teeltmateriaal

¹punt 1.8.6 van Verordening (EU) nr. 2018/848, Bijlage II, deel I