Loading
  • nl

Snel zoeken

Zoek op gewasgroep

Zoek op leverancier

Toon alle leveranciers

Mijn Account

WAARSCHUWINT: schakel JavaScript in uw browserinstellingenuit om de databank te kunnen gebruiken

Calamiteitenregeling voor ToBRFV resistentie in tomaat

Geldig voor teeltseizoen 2023

Het tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) is zeer besmettelijk en kan tomaat, paprika en Spaanse peper aantasten. Het virus heeft een quarantaine-status in de Europese Unie. Telers zijn daarom verplicht om een besmetting te melden bij de NVWA.

Zie https://www.nvwa.nl/onderwerpen/tomato-brown-rugose-fruit-virus-tobrfv.

De gevolgen van een besmetting zijn extra groot voor biologische telers omdat ze in de grond telen en het virus ook in de grond kan overleven. Biologische bedrijven met een ToBRFV besmetting mogen daarom twee jaar lang geen tomaten telen. Voor biologische tomaten telers is dus van cruciaal belang dat zij over de rassen kunnen beschikken met de nieuwste (of hoogste) ToBRFV-resistentie, ook als daar nog geen biologisch zaad van beschikbaar is.

Daarom stelt de expertgroep voor de bedekte teelten de volgende uitzonderingsregel voor:

Indien er in tomatenrassen op de markt zijn met een (hogere) ToBRFV resistentie en van deze rassen is nog geen biologisch zaad beschikbaar, dan kan voor deze rassen onder voorwaarden ontheffing worden verleend.

Toepassing en interpretatie

  • De regeling geldt voor teeltseizoen 2023. Tijdens de expertgroep bijeenkomst van 2023 zal worden bekeken of aanvullende maatregelen nodig zijn.
  • Telers kunnen alleen ontheffing aanvragen voor het gebruik van NCB zaad van tomatenrassen met een aantoonbaar hogere ToBRFV resistentie.
  • Uit een inventarisatie onder de biologische telers blijkt dat het om de volgende rassen gaat:
    • ENZA: ras onder nummer E15A.42811 en 2 onderstammen; E16R.43055 en E16R.43056
    • Rijk Zwaan: Prospano RZ (72-IM6744) en 72-IM6745 RZ

Deze lijst is goedgekeurd door de expertgroep voor de bedekte teelten en wordt gedeeld met Skal.

  • Telers die gebruik willen maken van deze regeling melden dit bij Skal door in het formulier voor de ontheffing aanvraag behalve de rasnaam als subgewas ‘tomaat met ToBRFV resistentie’ in te vullen.
  • Telers die de resistente rassen willen beproeven op maximaal 10% van hun teeltareaal voor tomaat kunnen ook gewoon gebruik maken van de regeling voor proefontheffingen.